[ Inici / Home ] [ cat / div ] [ int / news ] [ ex / me ] [ Ets nou? ] [ FAQ ] [ Normes / Rules ] [ Extra ]

/cat/ - Discussió i Actualitat

Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)

File: 1619887052302.jpg (42.36 KB, 828x825, ao0bw.jpg)

 No.6[Reply]

r7 this cat

 No.7

*rates*

 No.8

tääFile: 1619731684257.jpg (52.35 KB, 576x591, aight Imma head out.jpg)

 No.5[Reply]

https://www.vilaweb.cat/noticies/coronavirus-2019-catalunya-valencia-mallorca-report-diari/
>Les restriccions no s’acabaran amb la fi de l’estat d’alarma. Almenys a Catalunya
Doncs per el que sembla que els del Principat estarem fins el 9 així… quina putada


Delete Post [ ]
Previous [1] Next | Catalog
[ Inici / Home ] [ cat / div ] [ int / news ] [ ex / me ] [ Ets nou? ] [ FAQ ] [ Normes / Rules ] [ Extra ]